Over Olivijn

Hoe CO2 opruiming werkt

De missie van greenSand is gericht op het opvangen en verwijderen van het overschot aan CO2 deeltjes in de atmosfeer met behulp van Olivijn. Dit vulkanisch mineraal is in grote hoeveelheden over de hele wereld te vinden. Het unieke aan greenSand Olivijn producten is dat zij het vermogen om CO2 op te ruimen zoals de natuur dat al miljarden jaren heeft gedaan een handje helpt door het gesteente te breken en te vermalen. De greenSand Olivijn ruimt op den duur zijn eigen gewicht aan CO2 op.

Olivijnberg

Olivijnrijk gesteente is het meest voorkomende type gesteente in de aardkorst, gevormd door vulkanen, zoals dunnieten die in de meeste landen van de wereld in grote massa’s voorkomen. De steen Olivijn bevindt zich op 1/3 van de aardkorst. Dit wordt gedaan door hun lateritische deklaag te verwijderen, de onderliggende dunniet (een rots die voor> 90% uit olivijn bestaat) te ontginnen

Mijnen en transport

Het is mogelijk om Olivijn in verschillende maten te vermalen om het transport en de aanpassing aan de verschillende toepassingen mogelijk te maken. De snelheid van verwering is afhankelijk van de grootte van de greenSand Olivijn. Hoe kleiner het materiaal, hoe sneller CO2 wordt verwijderd. De levenscyclusanalyse van greenSand heeft een zeer hoog aangetoond rendement van 92%.

Verwering

Verwering is het enige proces dat enorme hoeveelheden CO2 heeft opgevangen gedurende de hele geschiedenis van de aarde. Wanneer de greenSand Olivijn verweerd is, komt er geen CO2 meer vrij. Door de aarde te helpen bij het verweringsproces is een innovatieve en effectieve manier om CO2 uit de atmosfeer te verwijderen en vast te leggen en de verzuring van onze oceanen te vertragen.

Projecten

greenSand Olivijn producten zijn perfect geschikt voor de commerciële sector, bouw, landbouw en wegen. De RET pleitte voor het gebruik van 16.000 ton greenSand zelfbindend Olivijn langs een 24 kilometer lange metrolijn tussen Rotterdam en Hoek van Holland. Het gelijke gewicht aan CO2 wordt opgeruimd door greenSand producten gevrodm uit de unieke Olivijnsteen!

Levens Cyclus Analyse

Door de Life Cycle Assessment (LCA), een methode om de totale milieu-impact van een product tijdens zijn levenscyclus te bepalen, is het mogelijk om vanaf de winning van de grondstof tot aan de productie, het transport, het gebruik en de afvalverwerking de impact van Olivijn-producten. te meten

De levenscyclusanalyse van greenSand heeft inderdaad een zeer hoog rendement aangetoond, dat gelijk is aan 92% in het hele proces. Als je producten van greenSand Olivijn gebruikt ter vervanging van bijvoorbeeld basalt, kun je die footprint aftrekken!