Olivijn is één van de meest voorkomende mineralen en er is 20 maal meer Olivijn aanwezig om alle CO2 te binden.

Olivijn is op elk continent in grote hoeveelheden aanwezig. Het is een stollingsgesteente dat bij de vorming van bergketens en bij vulkaanuitbarstingen aan de oppervlakte komt.

Mg2SiO4 + 4CO2 + 2H2O => 2Mg2+ SiO2 + 4HCO3. Het is een chemische reactie tussen een zuur (CO2), water en een basisch gesteente (olivijn)

De reactie is eenzijdig en CO2 wordt definitief vastgelegd in calciumcarbonaat

1 kg greenSand Olivijn bindt gemiddeld 1 kg CO2. Het is afhankelijk van de grootte, soort en klimaat (vochtig, warm) en pH-waarde van bodem en lucht. Dus hoe fijner en vochtiger en de lucht/bodem zuurder hoe beter Olivijn het CO2 opruimt.

Het betreft de natuurlijke verwering van het mineraal olivijn. Verwering is een chemische reactie aan het oppervlak van het mineraal. De mineralen in het Olivijn worden afgebroken vooral als het in aanraking komt met water. De reactie verloopt langzaam van 1-10 µm per jaar.

De reactie versnelt door het Olivijn te vermalen zodat het oppervlak vergroot wordt. Verder zijn van invloed: de temperatuur, pH-waarde (zuur) van bodem en lucht en de aanwezigheid van water (in beweging).

De mineralen in Olivijn stenen en Olivijn zand verweren zoals ijzer verweert in roest. Het mineraal Olivijn reageert bij de verwering met CO2 (zuur) en water (basisch), waarbij bicarbonaat oplossingen gemaakt worden. Wat er uitkomt is een watersoort waar opgelost CO2 in zit. Dat komt via de rivieren in de zee. Daar slaat het neer als kalksteen. In bijvoorbeeld de Dolomieten of aan de kliffen van Dover zie je hoe de natuur CO2 veilig en duurzaam opbergt.

greenSand voedt de bodem als natuurlijke kalkvervanger. 5 kg greenSand is goed voor 10 m2. Licht uitstrooien is voldoende. greenSand kan ook door de bovenste laag aarde worden geharkt. Het voordeel is dat vochtige bodem makkelijker voedingstoffen opneemt. Door 5 kg greenSand uit te strooien, wordt 5 kg CO2 opgeruimd!

greenSand is een bedrijf dat producten levert die gemaakt zijn van het mineraal Olivijn of die het mineraal Olivijn bevatten. 

Met greenSand CO2 Opruim Certificaten kun je je CO2-uitstoot compenseren of extra helpen tegen klimaatverandering.

Voor huisdieren is greenSand Olivijn hetzelfde als zand en stenen.

Het mineraal olivijn reageert bij de verwering met CO2 en water, waarbij bicarbonaat (=kalk) oplossingen gemaakt worden. De kalkoplossingen gaan verzuring van de grond tegen en magnesium komt vrij. De pH-waarde gaat omhoog en de bodem wordt losser voor verfijnde wortelontwikkeling. 1 kg greenSand Olivijn heeft dezelfde werking als 1,43 kg kalk. Het magnesium zorgt voor gezonde groei.

Een lichte, kalkhoudende grond zijn van groot belang voor de moestuin denk aan de vlinderbloemigen, als bonen en erwten of wortels en koolsoorten. greenSand pot- en tuinaarde is rijk aan magnesium en een natuurlijke kalkvervanger. Magnesium is essentieel voor de vorming van chlorofyl(bladgroen). Het zorgt dat licht en koolstof omgezet worden in voedingsstoffen (fotosynthese). Tip: Compost mag in geen moestuin ontbreken. Meng wat greenSand door het mestmengsel Een composthoop is de trots in de moestuin.

Door het strooien van greenSand worden wegen en stoepen stroef. greenSand is gebroken steen met scherpe kantjes. Planten, dieren of metalen worden gespaard. En greenSand ruimt extra effectief CO2 door het contact met sneeuw en ijs.

LCA (Levenscyclusanalyse) is een methode om de totale milieubelasting van een product te bepalen gedurende de levenscyclus. Vanaf de winning van de grondstof tot productie, transport, gebruik en afvalverwerking. De Levenscyclusanalyse van greenSand heeft een zeer hoog rendement van 92% aangetoond. Als je greenSand gebruikt ter vervanging van bijvoorbeeld basalt, mag je die voetprint er aftrekken.

Het delven, vermalen, transporteren en toepassen van greenSand vragen energie en geven CO2 uitstoot, echter het LCA-onderzoek toont aan dat het rendement 92% is.

Als greenSand olivijn in contact komt met water, onttrekt het CO2 uit het water en 'valt' uiteen in zand, magnesium, bicarbonaat en ijzer.

Bij hoge temperatuur en onder hoge druk, zie Green minerals.

Nee deze stoffen zitten niet in greenSand Olivijn. Het mineraal Olivijn is een silicaat met de chemische formule: (Mg,Fe)2SiO4. Het is rijk aan magnesium en ijzer.

Overal waar halfverharding (grind) wordt toegepast; wandel- en fietspaden, terrassen, parkeerplaatsen en sportvelden.

Als natuurlijke kalkvervanger en voeding voor gazon, sier- en moestuinen en bomen.

greenSand olivijn is 20% duurder dan andere soorten zand en stenen maar daarvoor ruim je CO2 op!

Overal waar vulkanisch gesteenten aan de oppervlakte liggen zoals Spanje, Noorwegen, Cyprus, Turkije, Iran, Griekenland en de Verenigde Staten. 85 plaatsen in Olivijn is het meest voorkomende mineraal op aarde.

Het wordt al veel verspreid, maar het kan veel en veel meer, Olivijn genoeg op aarde. Een groeiend aantal mensen koopt greenSand Opruim Certificaten om hun footprint te compenseren. Met projecten in ontwikkeling als de zandmotor kunnen we 25 miljoen ton CO2 opruimen.

download hier de Algemene Voorwaarden