Investeren in greenSand
risico's van certificaten van aandelen
direct investeren

Dit is reclame

Risico's van investeren in greenSand

We vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent van de risico’s van investeren in greenSand. Investeren kan rendement opleveren, maar uw investeringen kunnen ook minder waard worden en u kunt uw inleg verliezen. Ook kan het voorkomen dat u de certificaten tijdelijk niet kunt verkopen. Investeer daarom alleen met geld dat u kunt missen en houd altijd voldoende spaargeld achter de hand voor onverwachte uitgaven. Hieronder leest u meer over de risico’s van investeringen. Certificaten van aandelen geven daarnaast nog andere risico’s. Hieronder leest u wat deze risico’s zijn.

Waar moet u op letten bij het investeren in certificaten van aandelen?

g

greenSand geeft geen advies voor het kopen of verkopen van certificaten van aandelen, de keuze ligt geheel bij u. Voor het investeren in certificaten van aandelen van greenSand is het belangrijk dat u zicht goed laat informeren of voldoende kennis hebt van alle risico’s. Een investering in certificaten van aandelen is bedoeld als een investering in de lange termijn. greenSand wil samen met u een beweging creëren om zoveel mogelijk CO2 uit de lucht te halen. Certificaten van aandelen vallen niet onder het depositogarantiestelsel. 

De koerswaarde van het eerste certificaat van aandeel was €1 en gekocht door professor emeritus Olaf Schuiling. De huidige koerswaarde is €5.

Risico's van investeren

De marktwaarde van de certificaten van aandelen zijn in grote mate afhankelijk van de marktomstandigheden en de (macro)- economische ontwikkelingen die de marktomstandigheden bepalen. Het kan zijn dat deze marktomstandigheden verbeteren of verslechteren, daarnaast kan het aantal greenSand projecten verminderen of kan de concurrentie toenemen. De beschikbaarheid van het aantal grootschalige projecten vanuit de overheid en bedrijven beïnvloed de markt, als hier een daling in het aantal projecten plaatsvindt stijgt het marktrisico.

Er is sprake van liquiditeitsrisico wanneer bepaalde beleggingen moeilijk aangekocht of verkocht kunnen worden. Dit kan het rendement op de geïnvesteerde aandelen belemmeren omdat de vennootschap hierdoor niet instaat is om de transacties uit te voeren op de gunstige momenten. greenSand koopt geen aandelen terug.

If greenSand goes bankrupt, the value of your registered stock certificates will drop to € 0. As a result, you will lose your investment, and the greenSand stock certificates will expire. In case of bankruptcy, the stock certificates will be paid last by selling the company’s assets. Other company stakeholders are paid first if money is still available; this is divided equally among all certificate holders.

greenSand Stock N.V. is onderworpen aan (fiscale) wet- en regelgeving. De lokale wetgeving met betrekking tot milieu, bestemmingsplannen, fiscale regelgeving en financiële (toezicht) wet – en regelgeving hebben invloed op de rentabiliteit van certificaten greenSand Stock N.V. Het risico bestaat uit wet- en regelgeving wijzigingen die greenSand in nadelige zin beïnvloed. Het gebruik van greenSand in de optimale vorm om CO2 te binden door het uit te strooien over grote land- en wateroppervlakten kan leiden tot regelgeving waarvan niet kan worden voorzien hoe deze doorwerken in de prognose. 

greenSand heeft een beleid voor het uitkeren van dividend. Op moment van uitgifte is de ambitie van greenSand vastgesteld op het uitkeren van 4% rendement. Het dividendbeleid kan echter te allen tijde worden aangepast en lager of op nul/nihil worden vastgesteld, wanneer de financiële situatie van greenSand daarom vraagt.

greenSand koopt geen certificaten van aandelen terug. U dient er daarom rekening mee te houden dat de verhandelbaarheid van de certificaten laag is. Als u uw certificaten toch wilt verkopen kunt u contact opnemen via info@greensand.nl.